Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mint2print jest głównie dedykowanym Sklepem produkcji na życzenie. Klient sam określa parametry zamówienia poprzez początkowy wybór zdjęcia, materiału, wymiaru wydruku, aż do wyboru ewentualnych opcji wykończenia produktu. Produkcja realizowana jest więc od podstaw wg zlecenia Klienta. Z tych względów zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 3 poniżej (VII.3).
 2. W związku z powyższym prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 ustawy o prawach konsumenta (czyli faktycznego zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny), definitywnie nie przysługuje w przypadku następujących umów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta):
  1. dotyczących dostawy towarów, które zostały przygotowane i zrealizowane na specjalne zamówienie klienta, w tym fototapety, obrazy, plakaty, naklejki i inne produkty wykonane na indywidualne zamówienie klienta,
  2. dotyczących produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. dotyczących towarów, które zostały zamówione i będą wykorzystywane na użytek prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej.

3. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia w sytuacji zakupu towarów innych niż wskazane w punkcie 2 (VII.2) powyżej - aktualna lista takich towarów dostępna jest na https://mint2print.pl/flagi-reklamowe-z-nadrukiem/akcesoria-do-flag-reklamowych/ Dla skuteczności zachowania ww. terminu konieczne jest odesłanie zamówienia do Sklepu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Gotowy wzór formularza odstąpienia zostanie przesłany do klienta mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja i zwroty

 1. Mint2Print odpowiada za zakupiony towar w ramach rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, która obowiązuje od dnia dostarczenia produktu do Klienta. Rękojmia w umowach z przedsiębiorcami jest wyłączona.
 2. Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki w chwili jej odbioru od kuriera - Szczegółowe wytyczne jak postępować w takiej sytuacji znajdują się w punkcie 9 poniżej.
 3. W celu sprawnej realizacji zamówienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować sklep o próbie doręczenia uszkodzonej przesyłki.
 4. W celu sprawnego rozpoznania reklamacji konieczne jest:
  1. zabezpieczenie towaru,
  2. opis wady bądź niewłaściwości towaru,
  3. wykonanie zdjęć towaru,
  4. zgłoszenie reklamacji, najlepiej w formie mailowej na adres: hello@mint2print.pl, wraz ze zgłoszeniem żądania,
  5. oczekiwanie na odpowiedź Sklepu,
  6. zwrot towaru po przyjęciu reklamacji i potwierdzeniu konieczności zwrotu przez Sklep.
 5. Podstawą reklamacji nie mogą być nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do uniknięcia. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Sklep nie uzna również reklamacji w przypadku niewłaściwego obchodzenia się Klienta z produktem lub też jego nieumiejętnego użytkowania bądź montażu.
 6. Sklep jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniono Klienta albo jeżeli rzecz została Klientowi wydana w stanie niekompletnym. W takim wypadku Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na produkt nowy.
 7. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia i zwrotnego dostarczenia produktu.
 8. Jeżeli Mint2Print dostarczy w ramach uzupełnienia realizacji dostawy rzecz pozbawioną wad, może żądać od Klienta zwrotu wadliwego towaru.
 9. Reklamacje przesyłek - dodatkowe wytyczne dla klientów:
  1. Jakiekolwiek uszkodzenia zewnętrzne prosimy zgłaszać natychmiast przy przyjęciu przesyłki. Paczkę należy przyjąć, otworzyć wraz z kurierem i stwierdzić co następuje:
   1. jeżeli zawartość jest nieuszkodzona - wszystko jest w porządku i nie wymaga innych czynności
   2. jeżeli część zawartości jest uszkodzona, należy spisać protokół, zaznaczając w nim uszkodzone pozycje (opis, ilość) oraz wykonać zdjęcia.
   3. jeżeli cały towar jest uszkodzony, należy spisać protokół oraz wykonać zdjęcia.
  2. W sytuacji, w której uszkodzenie zewnętrzne jest tak znaczne, że kategorycznie odmawiają Państwo przyjęcia przesyłki, prosimy o dopilnowanie, aby kurier rzetelnie wpisał w powód odmowy „uszkodzenie” oraz wykonanie zdjęcia/zdjęć.
  3. W przypadku przesyłki, która z zewnątrz jest cała, a dopiero po rozpakowaniu jej zawartość okazuje się uszkodzona - nie zamyka to drogi do składania reklamacji. W takiej sytuacji należy zadzwonić do firmy, która dostarczała przesyłkę i przedstawić zaistniały problem w ciągu 5 dni roboczych oraz - jak w każdym z powyższych przypadków - wykonać zdjęcie.
  4. Nieterminowe dostarczenie przesyłek - jeżeli macie Państwo potwierdzony termin dostawy, a przesyłka nie dojechała na czas - prosimy o zgłoszenie nam takiej informacji.
  5. W sytuacji niedostarczenia przesyłki terminowo z winy przewoźnika, reklamacja nie uwzględnia dostawy na inny adres niż pierwotny. Każdą z powyższych sytuacji prosimy potraktować bardzo poważnie - brak dostosowania się do wytycznych odbiera nam bowiem możliwość wyjaśnienia sytuacji z firmą kurierską, a tym samym, będzie skutkował automatycznym odrzuceniem reklamacji.